Club van 100

image (00D)

Club van 100

Midden de jaren tachtig was er een aantal oud leden uit de eerste generatie rugbyspelers van de RC Ducks die zelf niet meer actief wilde spelen. Zij hadden nog wel sterk de behoefte verbonden te blijven met de RC Ducks en daar nog iets voor te willen betekenen, maar wilde ook elkaar blijven ontmoeten. Het idee ontstond om een stichting in het leven te roepen en zo deze behoefte te formaliseren. Iedereen die de doelstellingen onderstreepte werd uitgenodigd donateur te worden.
Aldus werd op 27 augustus 1987 “Stichting Club van 100 Rugby Vrienden” opgericht. De doelstelling was tweeledig. Het steunen van de Rugby in de regio én het bevorderen van de sociale cohesie van de donateurs. Aanvankelijk was het streven om 100 oud rugbyers te vinden die allemaal met 100 gulden per jaar deze doelstellingen zouden ondersteunen. Het aantal donateurs is eigenlijk al die 27 jaar constant rond de vijftig oud rugbyers gebleven. Een aardig vermogen is besteed aan behoeftes bij de Rugbyclub waar het bestuur van RC Ducks geen ruimte voor kon vinden. Er is er ooit een flinke ondersteuning geweest van de RC Ducks kantine en over de jaren is jeugdrugby vanuit de Club van 100 Rugby Vrienden flink vooruit geholpen.
Er zijn ook zijn er al heel wat bijeenkomsten georganiseerd waar de donateurs samen een leuke avond of middag hadden. Het meest constante in al die 28 jaar is de organisatie van een jeu de boules toernooi begin september en het gezamenlijk houden van een nieuwjaarsreceptie. Elk jaar zo rond december vieren we onze verjaardag.
Nog steeds is iedereen die rugby een warm hart toedraagt en het ook gezellig vindt om hun “lotgenoten” een paar keer per jaar te ontmoeten, welkom ook donateur te worden. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan bij een van de leden van het bestuur.

Voorzitter: Frans van Dooremalen
Penningmeester: Pierre van Amelsvoort
Secretaris: Vincent Gerris

Voor contact: v.gerris@ziggo.nl

image (007)