COVID Reglement

Covid Reglement

Algemeen

De gezondheid van spelers op de club is het belangrijkste. Men dient dat ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen en hier bewust van te zijn, zowel voor zichzelf als voor anderen. Spreek daarom af als iemand die getraind of gespeeld heeft en klachten krijgt die bij het coronavirus horen dat diegene thuisblijft en zich zo snel mogelijk laat testen. Bij een positieve test treedt het protocol van de GGD in werking. Zij voeren vervolgens bron-en contactonderzoek uit. Zorg dat je als club de communicatielijnen vooraf met de trainers afstemt (wie informeert wie en wanneer). Als bij een speler of staflid het coronavirus is vastgesteld, meld dit (met inachtneming van de privacy van de betrokkene) zo snel mogelijk binnen het eigen team maar ook richting de eerstkomende tegenstander(s)en de betrokken official(s). Vervolgens kan iedereen zijn eigen afweging maken om wel/niet aan een training/wedstrijd deel te nemen. Laat het bezoekende team vooraf weten wat de richtlijnen zijn op het sportpark en waar zij zich aan dienen te houden. Daarin ook het advies om de wedstrijden zo (ruim mogelijk) in te plannen dat men gefaseerd gebruik kan maken van de kleedkamers en het sportterrein. Hierin kunnen de tijden afwijken van de normale ingedeelde tijden. Bij alles geldt: overleg met de tegenstander en probeer samen een oplossing te vinden. We moeten het met elkaar doen!

 

1. Wat te doen met Covid-19 binnen een trainingsgroep/team?

Wat te doen wanneer er een besmetting binnen een trainingsgroep /team heeft plaatsgevonden?

De FAQ van NOC*NSF geven daarin de antwoorden; Wat moet je doen als …

Uiteraard blijf je thuis als je klachten hebt. Maar in geval van sporten, waar je traint met anderen en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen:

• Als een sporter symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, dan traint hij niet, speelt hij niet en dient hij te worden getest.

• Als een sporter positief wordt getest op het virus dan gelden de richtlijnen vanuit de overheid. Ook als deze nog in afwachting is van de uitslag van een test.

• De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door de GGD (Zie https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco) wordt bepaald welke richtlijnen er gelden voor de medesporters.

• Wanneer men het advies krijgt om in quarantaine te gaan, houdt de sporter zich daaraan en doet hij/zij in die periode niet mee met de trainingen/wedstrijden.

• I.v.m. een mogelijk contact- of brononderzoek is het van belang te weten wie tijdens een training/wedstrijd in de accommodatie is geweest. Dit met informatie vanuit gastenlijst v/d club 2. (Inter)nationale sporters en Covid

 

2. (Inter)nationale sporters en Covid-19

Hoe om te gaan met de verschillende oranje-risico gebieden die nu binnen Europa worden vastgesteld?

Hoewel deze gebieden nu allen buiten de landsgrenzen vallen, is het ook mogelijk dat we geconfronteerd worden met een oranje-risicogebied binnen Nederland.

De FAQ van NOC*NSF geven daarin de antwoorden; Wat moet je doen als …

• Hoe om te gaan met teams/sporters die niet naar een bepaalde stad/regio willen reizen i.v.m. de extra kans op besmetting zonder dat er sprake is van een beperking vanuit de overheid? o Wanneer een sporter/team (op het laatste moment) afziet van deelname gelden in de basis de richtlijnen van artikel 14 & 15 van het VWW. o Wedstrijden preventief afgelasten als er een vermoeden van corona is? Dan dient er een officiële doktersverklaring/-afspraak voorgelegd kunnen worden. Zonder deze verklaring gelden in de basis de richtlijnen van artikel 14 & 15 van het VWW.

• Hoe om te gaan met sporters/teams die in een regio of stad/dorp wonen die niet meer mogen/kunnen sporten vanuit de (lokale) overheid vanwege aanscherping van de maatregelen? o We volgen daarin de bepalingen vanuit de overheid. Bij het wegvallen van de mogelijkheid om te sporten op lokaal niveau kunnen de trainingen en wedstrijden niet doorgaan. o De verenigingen dienen de bond en de tegenstanders hier z.s.m. over te informeren. o Voor de sporters uit het desbetreffende gebied die ergens anders hun uitwedstrijd zouden spelen, geldt dat zij worden geïnformeerd dat dringend wordt geadviseerd om niet deel te nemen aan de wedstrijd.

 

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk.
 • Iedereen meldt zich aan bij entree/binnenkomst. (via de groepsapp/sporteasy)
 • Bij voorkeur al omgekleed verschijnen voor de wedstrijd en thuis te douchen na de wedstrijd. Anders zo kort mogelijk.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een coronabesmetting

 

AANKOMST OP DE SPORTACCOMMODATIE

 • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst.
 • Schud geen handen! en Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie. Controleer de grootte van de eigen kleedruimte en maak afspraken over het gefaseerd betreden
 • Indien te klein m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de spelers en staf of de scheidsrechters, kun je met de thuisspelende vereniging overleggen of er een grotere of extra ruimte beschikbaar is.

 

GEDRAG IN DE KLEEDKAMER

 • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.
 • Ook tijdens het (kort) douchen dient er afstand bewaard te worden.
 • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen, bij voorkeur op het speelveld.

 

BETREDEN SPEELVELD EN BEGROETING

 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
 • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn tijdens de begroeting en geen kinderen, vlaggendragers e.d. bij de line-up of begroeting te betrekken.

 

GEDRAG OP HET SPEELVELD

 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
 • Een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team, of naar de tegenstander vlak voor kick-off).
 • Een (club)lied te zingen.
 • High fives te geven.
 • Het is verboden te spugen en zonder zakdoek de neus te snuiten

 

GEDRAG VAN HET PUBLIEK

 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
 • Een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren.
 • Een clublied te zingen.
 • High fives te geven.
 • Of overwinningsmomenten op andere dergelijke manieren te vieren, die onder schreeuwen vallen
 • Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast dienen zij minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de wisselbanken.
 • Volg de richtlijnen van de de sportaccomodatie (de routering, het barpersoneel, het bestuur)

 

TIJDENS DE WEDSTRIJD

 • Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers.
 • Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
 • Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sportgerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel. Let op: De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.
 • Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
 • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
 • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met Appendix 1 van het VWW worden bestraft met een rode kaart (met op zijn minste een Midrange sanctie)

 

RUST/ PAUZE

Wij adviseren tijdens de rust op het veld te blijven en de kleedkamers niet te betrekken tot de wedstrijd voorbij is.

Indien dit wel gebeurt adviseren wij de teams, scheidsrechters en officials het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde zou zijn: de scheidsrechters, het dichtstbijzijnde team bij de kleedkamers/uitgang, het verste team bij de kleedkamers/uitgang, de officials aan de wedstrijdtafel.

 

NA DE WEDSTRIJD

Houd (nog steeds) 1,5 meter afstand van elkaar.

Schud geen handen tijdens het bedanken.

Houd bij het poortje ook 1,5 meter afstand van elkaar, met minimaal 4 meter tussenruimte.

De uitreiking van de speler van de wedstrijd (player of the match) dient direct na de wedstrijd op het veld uitgereikt te worden.

Hetzelfde geldt voor eventuele foto’s die gemaakt moeten worden (zorg voor een corona-coördinator die dit begeleidt).

Wij adviseren de teams, scheidsrechters en officials het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde zou zijn: de scheidsrechters, het dichtstbijzijnde team bij de kleedkamers/ uitgang, het verste team bij de kleedkamers/uitgang, de officials aan de wedstrijdtafel.

Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en voor het betreden van het clubhuis.