Alcohol en drugsbeleid

Alcohol en drugsbeleid

Reglement alcohol, drugs, prestatieverhogende middelen en roken RC Ducks

Onmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en bij wet en regelgeving verboden gebruik en bezit van drank, drugs, prestatieverhogende middelen en rookartikelen, zijn strijdig met de doelstellingen en principes van de sportvereniging RC Ducks.
Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil RC Ducks een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden.
Daartoe gelden op dit gebied de volgende regels en sancties.

Alcohol
1. Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol aan aan RC Ducks gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.
2. Personen die op het terrein of in de gebouwen van RC Ducks alcohol gebruiken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.
3. Het is bij wet verboden alcohol te verkopen aan personen onder 18 jaar.
4. Het is personen niet toegestaan op het terrein of in de gebouwen van RC Ducks zelf meegebrachte alcoholhoudende drank bij zich te dragen.

Bij een eerste overtreding van de regels met betrekking tot alcohol volgt namens het bestuur een waarschuwing aan de overtreder en kennisgeving aan -voorzover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Bij overlast en wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag vindt tevens verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van RC Ducks plaats.
Bij een herhaalde overtreding volgt een nadere sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn: (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van RC Ducks een (aan tijd gebonden) speelverbod, schorsing van het lidmaatschap, ontzetting uit het lidmaatschap, een andere gepast geachte sanctie of combinatie van voorgaande sancties.

(Soft- of hard)drugs
1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van RC Ducks (soft- of hard)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
2. Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard)drugs aan aan RC Ducks gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

Bij een eerste overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard) volgt in namens het bestuur in principe een waarschuwing aan de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen bij een eerste overtreding zwaardere sancties worden opgelegd.
Bij een herhaalde overtreding volgt een (aan tijd gebonden) speelverbod, schorsing van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap. De NRB wordt van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld. Indien er sprake is van handel in (soft- of hard)drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

Prestatieverhogende middelen die bij relevante regelgeving verboden zijn
1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van RC Ducks verboden prestatieverhogende middelen te gebruiken of in bezit te hebben.
2. Het is niet toegestaan onder invloed van verboden prestatieverhogende middelen aan aan RC Ducks gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

Bij een eerste overtreding van de regels met betrekking tot verboden prestatieverhogende middelen volgt namens het bestuur een waarschuwing aan de overtreder en kennisgeving aan -voorzover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen bij een eerste overtreding zwaardere sancties worden opgelegd.
Bij een herhaalde overtreding volgt een (aan tijd gebonden) speelverbod, schorsing van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap. De NRB wordt van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld.
Indien er sprake is van handel in verboden prestatieverhogende middelen, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

Roken
1. Het is bij wet verboden in de voor publiek toegankelijke ruimten van Rugbyclub Ducks te roken.
2. Personen die op het terrein en de niet voor publiek toegankelijke ruimten van Rugbyclub Ducks roken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen te doen.

Bij overtreding van de regels ten aanzien van roken zal betrokkene op het bestaan van de wettelijke bepalingen worden gewezen.

Dit reglement is vastgesteld in de ALV van RC Ducks op 31 oktober 2014.