Wat is Rugby?

Wat is Rugby?

Rugby wordt door twee teams van 15 spelers met een eivormige bal buiten op een grasveld gespeeld vanaf september tot en met mei. De speelduur bedraagt 2 maal 40 minuten. Na de eerste 40 minuten wisselen de teams van speelhelft . Het doel van het spel is om als team zoveel mogelijk punten te halen.

De 15 spelers

Specifieke posities (taken)De rugnummers zijn over het algemeen gekoppeld aan bepaalde posities in het spel. Nummer 1 t/m 8 zijn de voorwaartsen waarbij de positienaam is bepaald door de positie in de scrum. Nummer 9 t/m 15 worden ook vaak (foutief) driekwarters genoemd. Over het algemeen komt deze tweesplitsing door de soort spelers die het meest geschikt zijn voor deze posities. De voorwaartsen moeten het vooral van hun kracht hebben. De driekwarten moeten het meer van hun snelheid en tackelvermogen hebben.

Aanvallende opstelling vanuit een scrumsituatie

De voorwaartsen kunnen nog opgedeeld worden in:
eerste rij (1 loosehead prop, 2 hooker en 3 tighthead prop).
tweede rij (4 lock en 5 lock).
derde rij (6 flanker, 7 flanker en de nr. 8),

De driekwarters kunnen nog opgedeeld worden in:
half backs (9 scrumhalf, 10 flyhalf),
driekwart backs(12 centre en 13 centre),
backs (11 winger, 14 winger, en 15 full back)

Punten kunnen behaald worden door:

Veelal zal een speler proberen met de bal in de handen zoveel mogelijk terrein te winnen door vooruit te lopen tot het moment dat hij getackeld of tegengehouden wordt. Op dat moment zal hij proberen de bal schuin achterwaarts af te spelen naar een medespeler die vervolgens terrein probeert te winnen door naar voor te lopen. Op deze manier wordt geprobeerd de try-line van de tegenstander te bereiken. De tegenpartij zal dit door tackelen, tegenhouden en de bal afpakken proberen te voorkomen. Alleen de speler met de bal mag getackeld of tegengehouden worden. Tackelen of tegenhouden mag alleen met de armen en handen gebeuren. Naar elkaar schoppen is ten strengste verboden. Andere spelers mogen elkaar niet hinderen. Bij een fout of het niet meer bespeelbaar zijn van de bal, wordt het spel hervat met een scrum. Bij een overtreding wordt het spel hervat met een vrije schop (penalty-kick).
Als de bal in de buurt van de eigen try-line pas bemachtigd kan worden zal vaak, om terrein te winnen, de bal naar voor geschopt worden. Het doel hiervan is terrein terug te winnen. Dit kan door achter de bal aan te hollen en hem weer te pakken zien te krijgen, of te zorgen dat de bal zover mogelijk van de eigen tryline over de zijlijn uit te gaat. Het spel wordt op de plaats waar de bal uitging hervat met een line-out waarbij de tegenpartij in mag gooien.. Alle spelers hebben in het veld specifieke functies. Bepaalde functies spelen een belangrijke rol bij de scrum en de line-out..

Rugby is gebonden aan veel spelregels

• Een speler die zich, qua speelrichting voor de bal bevindt staat buitenspel
• Als je buitenspel staat mag je je niet met het spel bemoeien
• Alleen de speler die de bal heeft mag getackeld (op de grond gegooid) worden
• Als je getackeld wordt moet je de bal loslaten
• Op de grond liggend mag je niet aan het spel deelnemen
• Je mag de bal zowel schoppen als gooien
• Je mag de bal niet, qua speelrichting naar voor gooien
• Je mag de bal alle kanten op schoppen, zowel uit je handen als van de grond af
• Een speler die tijdens het naar voor schoppen van de bal voor de schopper staat, staat buitenspel
• Je mag met de bal in je handen alle kanten op lopen

Bekijk onze Trainingsfilmpjes op het YouTube kanaal van RC Ducks. Klik hier om naar het YouTube kanaal van de RC Ducks te gaan.

Rugby voor beginners